ΧΑΛΚΟΣ


Οι υδρορροές χαλκού έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και είναι εξαιρετικά ανθεκτικές, χάρη στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του μετάλλου.
Επίσης, δεν υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
Οι υδρορροές χαλκού που έχουν τοποθετηθεί πριν από πολλές δεκαετίες και μάλιστα σε μέρη με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, παραμένουν χωρίς φθορά και αποδεικνύουν έμπρακτα την απεριόριστη διάρκεια ζωής τους.
Το χρώμα του χαλκού, το οποίο με την πάροδο του χρόνου μεταβάλλεται σταδιακά σε σκούρο καφέ και με τη δημιουργία της πατίνας γίνεται τελικά πράσινο, δένει αρμονικά με το περιβάλλον.
Έτσι, η υδρορροή χαλκού προσθέτει τη δική της αισθητική αξία στη συνολική εμφάνιση του κτιρίου.
Οι υδρορροές από χαλκό έχουν την ιδιαιτερότητα τόσο να συνδυάζονται ιδανικά με τις κλασικές στέγες όπως από κεραμίδια, όσο και να συμπληρώνουν τέλεια τις στέγες χαλκού.


Προηγμένη Αναζήτηση